آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود نردبان

راز...

به نظر شما در دنیا  اون چه چیزیه که:

سپیدی ها را تبدیل به سیاهی کرده...

دوستی ها را به دشمنی مبدل کرده...

آسایش ها را بر هم زده...

آرامش ها را از دلها گرفته...

شادی ها را به غم تبدیل کرده...

و جنگهای بزرگی راه انداخته...

راهنمایی: وزنش کمه...جنسش نرمه...در ظاهر خوش خط و خاله..

 درسته......زبان..

 تمام ائمه به نگهداری از این عضو سفارش کردند.

روزی به خدا قول دادم که نگاهبان خوبی برای زبونم باشم.و در آخرت این امانتو سالم به خدا پس بدم .البته معامله کردم.بماند که معامله  بر سر چه چیزی بود...از اون روز به بعد زندگیم خیلی فرق کرد.اول کار حتی گاهی وقت ها محکم گازش میکندم...کم کم اما رام تر شد...با اینکه دو سال از اون روز میگذره  من هنوز اول راهم...چون دور برگردون های زیادی داشتم....

اما به چند تا راز پی بردم..

۱)وقتی زبون رام شد گوش خودش رام میشه و از شنیدن گناه متنفر...

۲)دل هم کینه هارو دور میریزه و خونه تکونی میکنه....

۳) بعد آدم سعی میکنه از زبون بی کارش در جهت پیوند زدن استفاده کنه...

نه بر هم زدن.......شما هم امتحان کنین ....

   + محبوبه مرگان ازغدی - ۳:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/٢٥

آه...غزه

آه غزه کاش من عروسکی بودم در آغوش دختران زیبایت

 

آه غزه کاش من اشکی بودم بر  گونه ی مادران استوارت

 

آه غزه کاش من لقمه ای نان بودم بر دهان کودکان گرسنه ات

 

آه غزه کاش من دستی بودم بر سر طفلان یتیمت

 

آه غزه کاش من نیزه ای زهرآگین بودم بر قلب دشمنان خونخوارت

 

آه غزه کاش من ابابیلی بودم با سنگی در منقارم.....

   + محبوبه مرگان ازغدی - ٢:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱۱/۳