آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود نردبان

آرزو

بچه که بودم همبازی نداشتم....با همان رویاهای کودکانه با خودم

قرار گذاشته بودم که وقتی بزرگ شدم دختری به دنیا بیاورم تا با

او بازی کنم.....

حالا که بزرگ شده ام دختری دارم اما دیگر بازی ام نمی آید...

از من به شما نصیحت قدر اکنونتان را با همان امکانات خودش

بدانید..در غیر این صورت برای رسیدن به یک آرزو چیزهای با ارزش تری را از دست خواهید داد..که ارزشش را بعدها در می یابید

   + محبوبه مرگان ازغدی - ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/٢٥

چه نا آرام

آه چه خوش خیالیم ما آدمیان و چه نا آرام...

 عجبا که باریتعالی از همان دم که پدرمان آدم را از بهشت راند دنیا را برای تنبیه و بیداری ما آفرید ولی ما در آن پی آسایش میگردیم و سرگردانیم .....

به دنبال عطر دل آرای بهشت همه ی گلهای دنیا را می بوییم حتی از کنار کاکتوس زندگی هم بی تفاوت نمیگذریم...

 به دنبال مرغان بهشتی برای خود سیمرغ ساخته ایم..

به یاد حورالعین هر روز خود را به شکلی در می آوریم و زیر نقابی از آرایش پنهان میشویم.

به دنبال لحظه ای برای آسودن در پس و پیش امواج خروشان دنیا غرق گشته ایم.

 هر گاه که غمی سنگین ما را فرا گیرد از عمق جان میسوزیم... و الا به دنبال بهانه ای برای اندوه و بیقراری میگردیم و باز هم خود را میسوزانیم...

   + محبوبه مرگان ازغدی - ۱:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱٢/۱۱