آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود نردبان

یاد ایام....

بعضیا اینجورین:


کاسه ی وجودت رو میگیرن

بعد چشماشون رو میبندن و قلپ و قلپ تا ته سر میکشن....


اونوقت بروبر نگاهت میکنن و میگن :


دیگه مثل اولا آش دهن سوزی نیستی....


کاش همون آدم سابق بودی!!!


شما اینجوری نباشین. بی زحمت!

   + محبوبه مرگان ازغدی - ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱۸

نگاه

مدتی است که نگاههای زیادی را تجربه کرده ام

نگاه کنجکاو و جستجوگر

نگاه مبهم و گنگ

نگاه غمناک و از سراندوه

نگاه پرسش گر

نگاه نگران و مضطرب

نگاه همراه با چاشنی همدردی

نگاه اشکبار

نگاهی که گناهکارم میخواند

نگاه پند دهنده و......

اما نگاهی که مرا سوزاند هیچ کدام از اینها نبود بلکه:

نگاه ترحم آمیز و دلسوزانه بود......

 

   + محبوبه مرگان ازغدی - ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٦

تا حالا شده؟

تا حالا شده به قول خدا اعتماد کنی؟

تا حالا شده عیار توکلت رو بسنجی؟

تا حالا شده چون خدا قولشو بهت داده......

 یه مار بگیری تو دستت و نترسی به امید اینکه یه روز به عصا تبدیل بشه؟

یا جرات کنی خانوادتو  جایی که تا چشم کار میکنه بیابونه رها کنی؟

یا مرده زنده کنی و فکر نکنی که دیگه حتما خود خدا شدی!؟

یا چاقو بذاری زیر گلوی فرزند عزیزتر از جونت؟

یا ماهی قورتت بده امابه جای غرغر زدن بگی انی کنت من الظالمین؟

یا مرض تمام وجودت رو فرا بگیره و همه ازت دوری کنن اما توفقط شکر کنی....؟

یا سنگبارونت کنن و آشغال روت بریزن و تو بهشون روی خوش نشون بدی...؟

یا عالم و آدم مسخرت کنن اما تو مصمم کشتی نجاتت رو بسازی؟

اونوقت ادعامون میشه که چرا خدا بین بنده هاش فرق گذاشته؟

 چرا فقط بعضیا پیغمبر میشن؟

   + محبوبه مرگان ازغدی - ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٦