آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود الهی... - نردبان

الهی...

الهی در دیده نمایانی و از چشم نهانی

کدام چشمه ی جوشانی که به عشق تو نجوشد

و کدام موج طوفانی که برای تو نخروشد...

کدام بلبل شاخساری که در وصف تو نسراید

و کدام رود خروشانی که به شوق دریای تو دل به سنگ نساید...

الهی در دل هویدایی و از فهم نهانی

کدام قطره ی بارانی که آهنگ رحمتت ننوازد

و کدام نسیم بهارانی که از سوی تو نوزد...

کدام پروانه ی رقصانی که به عشق دیدارت نسوزد

و کدام شمع طرب ناکی که برای تو نسوزاند.....

از عیب مبرایی .......از عیب مبرایی........از عیب مبرایی........

چشمه ی جوشان را در موجهای طوفانی نفسم روان گردان .....

بلبل خوش نوا را بر بلندای  رود خروشان دلم به پرواز در آور....

قطره ی باران را با نسیم بهاری درونم هم آواز گردان....

و پروانه ی رقصان روحم  را با شمع طربناک وجودم  بسوزان.....

 

   + محبوبه مرگان ازغدی - ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/٢٠