آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود چادر سنگر من است - نردبان

چادر سنگر من است

چرا بر سر هر هرزه ای چادر مینشانید؟

                                                                       sakineashtiani.jpg     

 

چرا قداست پوششم را لگدکوب میکنید؟

 

چرا در سیما هر جا نامی از زندان زنان است

 آنرا برای دختر نوجوانم با چادر مترادف میکنید؟

 

میر غضب زندان زنان عجب چادری پروپاقرصی است

 

چرا در سیما هر زن فال بینی لباس مقدس مرا پوشیده است؟

 

فالبین ها عجب چادری های پروپاقرصی هستند

 

چرا در سیما هر جا نامی از فقر و بینوایی است چادر هم هست؟

و هر جا نامی از ثروت و دارایی است پوشش من گم میشود؟

چرا بدبختی و ناکامی را به گوشه ی  چادر گره میزنید؟

 

برادر شهیدم :

 

آنروز که روزه دار در خون می غلطیدی و تشنگی امانت را بریده بود...

 

آنروز که در میان لاله های سرخ کوهستان کردستان فرورفته بودی....

 

آنروز که من کنارت نبودم تا در چشمان زیبایت شناور گردم

 

و با چادر مقدسم خون و خاک چهره ات را بزدایم  

 

 

به چه می اندیشیدی؟

 

گفته بودی که چادرم خاری است در چشم دشمنان

همانهایی که تو را پرپرکردند 

گفته بودی که قداست مرا در چادرم یافته ای

گفته بودی که چادرم را سنگر کنم .......  

 و علمم را قلم و نمازم را سلاح

 

 

 

 

 

 

 

   + محبوبه مرگان ازغدی - ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢٧