آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود آهای پادشاهان مثلا مسلمان!!! - نردبان

آهای پادشاهان مثلا مسلمان!!!

آهای عربستان چاق قرآن را آتش زده اند خوابی یا بیدار؟!!

آهای مفتی اعظم معلوم الحال چیزی بگو!

 

benbaz.jpg

 

آهای پادشاه عظیم  چیزی بگو  .....به چه فکر میکنی؟!!

به همپیاله شدن دوباره با سران کشور دوست و هم پیمانت؟

 

86794_131%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%2B%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%2B%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%2B%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D8%A8%D9%86%D8%AF%2B%D9%85%D9%84%DA%A9%2B%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%2B%D8%B1%D8%A7%2B%D8%A8%D8%B1%2B%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D8%A8%D9%88%D8%B4%2B%D9%85%DB%8C%2B%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF%2B%E2%80%93%2B%DA%A9%D8%A7%D8%AE%2B%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%8C%2B%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6.jpg        610x.jpg

 

آهای شیخ نشینهای حاشیه ی خلیج فارس کجایید؟!!

خواب صادرات نفت را می بینید ؟ رویای ساختن برج چشمتان را کور کرده؟

یا نقشه ای جدید برای خلیج ما دارید؟

 

persian-gulf-satellite-image.jpg

 

آهای قذافی مثلا مسلمان به زنان محافظت بگو قرآنها را به کناری بگذارند....

بگو دیگر مجبور نیستند  حامل قرآن باشند .... 

بگو که لختی از بی حرمتی به کتاب ما آرام گیرند ...

 

01936211.jpg

 

چون در آمریکا قرآن را به آتش کشیده اند

قرآن را به آتش کشیدند و دولتهای مثلا مسلمان هیچ نمیگویند  .....

قرآن را به آتش کشیدند و آنهایی که دم از قرآن میزنند به خوابی مسموم فرو رفته اند

بخوابید که لیاقت شما همان خواب است و بس! 

   + محبوبه مرگان ازغدی - ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢۳