آپلود تصاویر و فایل های مذهبی :: اسلام آپلود بحرین بحرالدم - نردبان

بحرین بحرالدم

آه به تنگ آمده ایم از این همه دموکراسی!

 

http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/25/87703_966.jpg

خدایا

هر روز شاهد آنیم که به پشتیبانی غرب سیه کار خون بیگناهان بر زمین میریزد!

کودکان از آغوش مادران جدا میشوند!

جوانان در زندانهای مخوف شکنجه میشوند و جان میسپارند!

مسجدها ویران میشود و.........

خدایا شکایت پیش که بریم جز تو؟

که از زمین و زمان گله داریم!

افتخار مسلمان بودن  را برای ما پسندیدی.....

و ما را از قید تعلقات آزاد ساختی.

میدانیم که هیچ سازمان و نهادی پاسخگوی شکایات ما نیست!

به که بگوییم جز تو ......شرح این درد بی نهایت را؟

دموکراسی غربی میگوید : آزادی یک حقیقت است.......

اما آزادی برای ریختن خون مظلومان!

 آزادی شکنجه کردن و کشتن بیگناهان!

آزادی در خدمت خیانت به ناموس مسلمان!

آزادی غصب خاک و فرهنگ!

آزادی برای غارت و جنایت!

غرب میگوید آزادی برای مسلمان بودن یک حقیقت است ......

اما برای گرویدن به اسلام آمریکایی نه برای  اسلام راستین!

 بحرین امروز غرق در خون و خون و خون است......

مردمش نمیخواهند اسلام آمریکایی داشته باشند!

پس بر اساس قانون غرب باید محو شوند و نسلشان نابود گردد.....

خدایا ما مسلمانان دنیا را از قید این همه دموکراسی غربی نجات بخش!

به دعوت

نوای دل و پرستو و خانم هاکریمی و صفدری به موج بحرین بحرالدم پیوستم

از وبلاگ دل خون دعوت به همکاری میکنم. 

   + محبوبه مرگان ازغدی - ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٩