یک توصیه ی امام خامنه ای خطاب به دولت گرامی


مراقب باشید که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال،

جریان‌های مؤمن را کنار نزنند


زیرا همین جریان مؤمن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می‌کند

و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می‌کند.

اعتدال همان اسلام است.

یعنی مقابله شدید با کفار و مهربانی با یکدیگر،

یعنی امر به معروف و نهی از منکر.

اعتدال به این معنا نیست که

از کارهایی که جریان مؤمن، احساس وظیفه می‌کند، جلوگیری کنیم.

/ 9 نظر / 20 بازدید
milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.

milad

سلام وبلاگ قشنگی دارین. امیدوارم همیشه بهترین ها رو تو وبلاگتون به ثبت برسونید. یه سال و اندیه که وبلاگی به راه انداختم که وقایع های مختلف، سرگرمی، داستان، مسابقه و... رو توش بساط کردیم با تعدادی خواننده که تو وبلاگ دور هم جمع هستیم. زیاد طولانیش نمیکنم؛ خواستم بهتون بگم یه سر بیایین.اگه از وبلاگ خوتون اومد خواننده همیشگی بشین و مرتبط با پست کامنت بذارید. و به جمع دوستان وبلاگ ملحق شوید. دوست داشتین میتونین لینک کنین، متناسب با پستی که خوندید از سیستم پسندیدن هم استفاده کیند. راستی درباره وبلاگ رو هم بخونید. همینجا از حضور گرمتون تشکر میکنم.