اکنون

بچه که بودم همبازی نداشتم ....

تو همون عالم کودکی با خودم قرار گذاشته بودم که

وقتی بزرگ شدم دختری به دنیا بیارم تا باهاش مامان بازی کنم !!!

حالا بزرگ شدم و دختری دارم ،

اما دیگه مامان بازیم نمیاد :(

زندگی دیگه برام جدی جدی شده !

از من به شما نصیحت

قدر اکنونتون رو با همون امکانات خودش بدونید!

و از زندگیتون با همون چیزهایی که فعلا دارید لذت ببرید....


/ 7 نظر / 24 بازدید
فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی

فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی

فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی

فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی

فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی

فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی

فیس نوا

با سلام واقعا مطالب قشنگی داری خوشحال می شم به سایت من سر بزنی