قطعه ی شهدا

نمیدونم تو شهر شما هم همچین کاری با مزار شهدا کردن یا نه؟!

اما تو شهر ما تمام نمادهای شهدا رو با بیرحمی از مزارشون جمع کردن!

هر چی که آدم رو یاد شهید و شهادت مینداخت از مرقد شهدا جمع شد.

قبل ترها وقتی به قطعه ی شهدا میرسیدم پر بود از جوونهایی که

محو دیدن تصاویر و لباسهای خونین و خوندن زندگی نامه و اشعار شهدا و...

در گلزار شهدا بودن

اما حالا در شهر ما قطعه ی شهدا سوت و کوره....

و در ظاهر هیچ فرقی با قبرستون اموات نداره!!!

/ 2 نظر / 45 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]