یاد امام

شب عرفات زیباترین شبی بود که تا به حال داشته ام.


چادر ما در عرفه در اوج تاریکی ستاره باران بود!


صدای دلنشین مناجات حضرت علی در مسجد کوفه


از یکی از چادرهای نزدیکدر گوشم غوغایی به پا کرده بود نگفتنی....


چشمانم آن شب در تاریکی مطلق همه جا به دنبال کسی میگشت!


و آیا


این من بودم که در فضایی نفس میکشیدم که او نفس میکشد؟؟؟


عطر نفسش تمام وجودم را پر کرده بود

و

تک تک سلول هایم پر بود از یادش....


یعنی میشود باز هم در فضای تو نفس بکشم؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
.

چرا نمی شه ؟! مگه می شه کسی که توی پول غرقه نتونه بره مکه ؟! نتونه بره حج ؟! خودت هم خوب می دونی توفیق و این مسائل چرته ! این روزا با پول حتی می شه خدا رو هم خرید .