خاطره ای از خادم امامبه خاطر دارم روزی حاج احمد آقا با امام راحل قدم می‌زد

 

و در مورد ابرقدرت‌های جهان با ایشان صحبت می‌کرد

 

که امام در پاسخ به صحبت‌های حاج احمد آقا فرمودند:ما هم ابرقدرت هستیم...

 

/ 0 نظر / 20 بازدید