الهی...

الهی در دیده نمایانی و از چشم نهانی

کدام چشمه ی جوشانی که به عشق تو نجوشد

و کدام موج طوفانی که برای تو نخروشد...

کدام بلبل شاخساری که در وصف تو نسراید

و کدام رود خروشانی که به شوق دریای تو دل به سنگ نساید...

الهی در دل هویدایی و از فهم نهانی

کدام قطره ی بارانی که آهنگ رحمتت ننوازد

و کدام نسیم بهارانی که از سوی تو نوزد...

کدام پروانه ی رقصانی که به عشق دیدارت نسوزد

و کدام شمع طرب ناکی که برای تو نسوزاند.....

از عیب مبرایی .......از عیب مبرایی........از عیب مبرایی........

چشمه ی جوشان را در موجهای طوفانی نفسم روان گردان .....

بلبل خوش نوا را بر بلندای  رود خروشان دلم به پرواز در آور....

قطره ی باران را با نسیم بهاری درونم هم آواز گردان....

و پروانه ی رقصان روحم  را با شمع طربناک وجودم  بسوزان.....

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
لبخند

سلام جه عجب .! یه فعالیتی از خودت نشون دادی. از مجموعه نوشته هات از این جمله بیشتر خوشم اومد: کدام قطره ی بارانی که آهنگ رحمتت ننوازد. عالی بود[لبخند]

مجتبی

سلام خیلی داری ضعیف کار میکنی. چیزی شده نمیای نمیری؟ حالت خوبه؟ اگه کمکی از دستم بر میاد بگید!

سادات

گردهمایی بزرگ حامیان دکتر احمدی نژاد دوشنبه 18 خرداد ساعت 16 مصلی تهران ضمنا این مراسم بطور زنده از www.khedmattv.com پخش خواهد شد.

بهار

سلام. بسیار لطیف و زیبا....![گل] الهی آمین!

مجتبی

سلام کامل با تو موافقم. بعد یه چیز دیگه : این سایت کلوپ چی بیده؟