فتوای شپشی

امان از وقتی شپش به ریش وهابی ها بیفتد !!!

براساس فتوای صادره از سوی یک هیات وهابی:

"کشتن شپش ها در محاسن مردان به این جهت که یکی از مخلوقات

خداوند هستند، حرام اعلام و منع شده است".

جالب اینجاست که همین از خدا بیخبرها کشتن شیعیان را از اوجب واجبات میدانند!

این یعنی یک نامساوی باورنکردنی که در آن

ارزش یک شپش بیشتر از قدر و منزلت اشرف مخلوقات است!

البته به شرطی که آن اشرف مخلوقات شیعه باشد.

اما علت این فتواهای مضحک و خنده دار وهابی ها چیست؟

فراموش نکنیم در دنیا این طایفه به اسم مسلمان شناخته شده اند.

و بی شک با این فتواهای عجیب و سطحی قصد تخریب اسلام در دنیا را دارند.

امروز که وهابی ها دست دردست هم دادند

تا از اسلام دینی خرافه گرا به دنیا عرضه کنند

ارائه ی دین اصیل اسلام به دنیا

و

اتحاد شیعه و سنی از بیشترین اهمیت برخوردار است .

/ 1 نظر / 7 بازدید